Zagreb / grada Mainza

Nova lokacija PIO billboarda u centru Zagreba, u Ulici grada Mainza, na cesti kojom prolazi glavnina prometa iz zapadnog dijela grada prema najužem centru grada.

Zagreb / Remetinečka cesta

Naš novi dvostrani pano, Remetinečka cesta, ulaz/izlaz iz naselja Remetinec, na izdvojenoj lokaciji, odlično vidljiv iz oba smjera.