BILLBOARD, dimenzije oglasnih površina 504×238 cm

I kategorija

 • Billboard
  kn1.380 / 14 dana
  • Neosvijetljena površina
  • I kategorija
 • Billboard
  kn1.700 / 14 dana
  • Osvijetljena površina
  • I kategorija

II kategorija

 • Billboard
  kn1.120 / 14 dana
  • Neosvijetljena površina
  • II kategorija
 • Billboard
  kn1.360 / 14 dana
  • Osvijetljena površina
  • II kategorija

III kategorija

 • BILLBOARD
  kn880 / 14 dana
  • Neosvijetljena površina
  • III kategorija

CITYLIGHT, dimenzije oglasnih površina 118,50×175 cm

 • Citylight
  kn1.600 / 14 dana
  • Citylight
  • I kategorija
 • Citylight
  kn1.300 / 14 dana
  • Citylight
  • II kategorija
 • Citylight
  kn1.100 / 14 dana
  • Citylight
  • III kategorija

Početak oglašavanja: prema kalendaru oglasnih razdoblja
Najkraće razdoblje oglašavanja: 14 dana

BIGBOARD, dimenzije oglasnih površina 1000×500 cm

 • Bigboard
  kn11.500

  / mjesec dana
  • Bigboard
  • Osvijetljena površina

Cijene vrijede od 1/4/2017. godine, a primijenjuju se od 13/4/2017. godine.
U cijenu nije uračunat PDV.
Rabate odobravamo u ovisnosti od vrijednosti i trajanja akcije oglašavanja.
Ovisno o raspoloživim kapacitetima prije početka akcije oglašavanja, odobravamo količinske popuste u vidu dodatnih površina

U cijenu zakupa oglasne površine uključeni su izrada media plana, distribucija i održavanje  plakata, kontinuirana kontrola površina za cijelo vrijeme trajanja akcije, popravak eventualno oštećenih plakata u najkraćim rokovima, te izrada fotokataloga akcije oglašavanja.