1100 Billboarda

Raspoređeni po
cijeloj Hrvatskoj

Specijalizirani za vanjsko oglašavanje

JUMBO PANO / BILLBOARD

Klasični billboardi poznatiji kod nas kao jumbo panoi, veličine 504×238 cm, najzastupljeniji su oblik vanjskog oglašavanja. Unutar PIO oglasne mreže raspolažemo osvijetljenim i neosvijetljenim billboardima, a za posebne potrebe klijenata, kao dio neuobičajenih kreativnih rješenja, moguće je iznajmiti i nekoliko plakatnih površina u nizu i na taj način oglašavati na nekoliko puta većoj površini od standardne, a vaš oglas može imati dužinu i do 20 metara.

Postavljeni uz sve glavne prometne pravce, u gradovima uz trgovačke centre, autobusne i željezničke postaje, na graničnim prijelazima, uz gradske i prigradske prometnice, omogućavaju realizaciju oglašivačkih akcija sukladno specifičnim ciljevima na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.

CJENIK

l kategorija
trajanje najma neosvijetljena površina osvijetljena površina
14 dana
1.540 kn
1.890 kn

ll kategorija
trajanje najma neosvijetljena površina osvijetljena površina
14 dana
1.260 kn
1.540 kn
ll kategorija
trajanje najma neosvijetljena površina
14 dana
980 kn

U cijenu nije uračunat PDV.
Rabate odobravamo u ovisnosti od vrijednosti i trajanja akcije oglašavanja.
Ovisno o raspoloživim kapacitetima prije početka akcije oglašavanja, odobravamo količinske popuste u vidu dodatnih površina.

U cijenu zakupa oglasne površine uključeni su izrada media plana, distribucija i održavanje plakata, kontinuirana kontrola
površina za cijelo vrijeme trajanja akcije, popravak eventualno oštećenih plakata u najkraćim rokovima, te izrada fotokataloga
akcije oglašavanja.