Specijalizirani za
vanjsko oglašavanje

Citylight u najužim
gradskim središtima

Bigboard

PIO oglasna mreža brojem površina optimalno pokriva područje cijele Hrvatske:

– urbane cjeline  (prema veličini naselja)
– prometnice  (prema gustoći i brzini prometa)
– pojedine regije  (prema gustoći naseljenosti i kupovnoj moći stanovništva)

U okviru PIO oglasne mreže moguće je realizirati cjelovite oglašivačke aktivnosti unutar različitih medijskih i komunikacijskih strategija

lokacije-a-povrsina400x261

“A” POVRŠINE

Tzv. “A” površine smještene su okomito na prometnicu s desne strane ceste. Smatraju se najvidljivijima vozačima i suvozačima osobnih i drugih vozila jer su im najbliže, odnosno jer vozilo prolazi odmah uz te površine. Neupitna je promotivna vrijednost površina tipa “A”. To međutim ne znači da je u svakoj situaciji i za svaki ciljni segment površina tipa “A” najbolji izbor.

Pogledajte primjere PIO površina

b-povrsine-400x261xnovo

“B” POVRŠINE

Tzv. “B” površine smještene su okomito na prometnicu, s lijeve strane ceste. Kada je postavljena uz prometnicu sa samo 2 prometna traka, “B” površina nalazi se u fokusu gledanja vozača te je njezina vidljivost čak i veća od “A” strane s njegove desne strane.

Pogledajte primjere PIO površina

Lokacije

“PARALELNE” POVRŠINE

Tzv. “paralelne” površine stoje usporedno s prometnim pravcem.

“Paralelne” površine omogućavaju visoku vidljivost oglasne poruke iz sredstava javnog prijevoza jer pogledi svih putnika koji gledaju kroz prozor prelaze preko oglasne površine.

“Paralelne” površine postavljaju se i na većim raskrižjima gdje je njihova vidljivost visoka iz osobnih automobila koja se zaustavljaju čekajući prolazak.

Na mjestima visoke prolaznosti pješaka i/ili biciklista, “paralelne” površine teško je ignorirati i nepercipirati jer oni prolaze uz samu oglasnu površinu koja je postavljena u visini njihovog tijela.

Pogledajte primjere PIO površina

Lokacije

OSVIJETLJENE POVRŠINE

Osvijetljene površine zaista su u 24-satnoj funkciji i samim time zahvaćaju najveći broj prolazaka vozila. Kvalitetno osvjetljenje podiže kolore na idejno-grafičkom rješenju te ono postaje još uočljivije i efektnije.

Osvjetljenje doprinosi i još većoj vidljivosti panoa s udaljenosti čime se produžava percepcija plakata, a time i razumijevanje poruke i prepoznavanje pri ponovljenom viđenju plakata.

Pogledajte galeriju izbora PIO površina

Lokacije

CITYLIGHT

Citylight ormarići postali su dio urbane opreme naših gradova jer osim oglasne funkcije njihove estetske konstrukcije postaju dio autobusnih stajališta, kioska, osvijetljenih zidnih konstrukcija, a oglasna poruka prodire u sami centar gradova i pješačke zone gdje brojni drugi formati vanjskog oglašavanja nemaju pristup.

Pogledajte primjere PIO površina