BILLBOARD, dimenzije oglasnih površina 504×238 cm

I kategorija

 • Billboard
  287 / 14 dana
  • Neosvijetljena površina
  • I kategorija
 • Billboard
  350 / 14 dana
  • Osvijetljena površina
  • I kategorija

II kategorija

 • Billboard
  238 / 14 dana
  • Neosvijetljena površina
  • II kategorija
 • Billboard
  287 / 14 dana
  • Osvijetljena površina
  • II kategorija

III kategorija

 • BILLBOARD
  175 / 14 dana
  • Neosvijetljena površina
  • III kategorija

CITYLIGHT, dimenzije oglasnih površina 118,50×175 cm

 • Citylight
  315 / 14 dana
  • Citylight
  • I kategorija
 • Citylight
  273 / 14 dana
  • Citylight
  • II kategorija
 • Citylight
  238 / 14 dana
  • Citylight
  • III kategorija

Početak oglašavanja: prema kalendaru oglasnih razdoblja.
Najkraće razdoblje oglašavanja: 14 dana.
Za oglašavanje u ljetnim mjesecima isključivo na površinama u priobalnim županijama, cijena zakupa je 30% viša.

Cjenik manipulativnih troškova
Manipulativni troškovi odnose se na pripremu plakata za lijepljenje i cjelokupnu distribuciju:

Billboard
1 do 10 plakata – 22 €/plakat
11 do 49 plakata – 19 €/plakat
50 do 99 plakata – 13,50 €/plakat
više od 100 plakata – paušal 1.300 €

Citylight
1 do 10 plakata – 20 €/plakat
11 do 49 plakata – 17 €/plakat
više od 50 plakata – paušal 880 €

BIGBOARD, dimenzije oglasnih površina 1000×500 cm

 • Bigboard
  2185

  / mjesec dana
  • Bigboard
  • Osvijetljena površina

Sve cijene su izražene bez PDV-a.
Fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,53450 HRK
Cjenik je važeći od 11/1/2024. godine.