BILLBOARD, dimenzije oglasnih površina 504×238 cm

I kategorija

 • Billboard
  kn1.750 / 14 dana
  • Neosvijetljena površina
  • I kategorija
 • Billboard
  kn2.065 / 14 dana
  • Osvijetljena površina
  • I kategorija

II kategorija

 • Billboard
  kn1.400 / 14 dana
  • Neosvijetljena površina
  • II kategorija
 • Billboard
  kn1.750 / 14 dana
  • Osvijetljena površina
  • II kategorija

III kategorija

 • BILLBOARD
  kn1.085 / 14 dana
  • Neosvijetljena površina
  • III kategorija

CITYLIGHT, dimenzije oglasnih površina 118,50×175 cm

 • Citylight
  kn1.925 / 14 dana
  • Citylight
  • I kategorija
 • Citylight
  kn1.680 / 14 dana
  • Citylight
  • II kategorija
 • Citylight
  kn1.400 / 14 dana
  • Citylight
  • III kategorija

Početak oglašavanja: prema kalendaru oglasnih razdoblja
Najkraće razdoblje oglašavanja: 14 dana

Cjenik manipulativnih troškova
Manipulativni troškovi odnose se na pripremu plakata za lijepljenje i cjelokupnu distribuciju:

Billboard
1 do 10 plakata – 130 kn/plakat
11 do 49 plakata – 110 kn/plakat
50 do 99 plakata – 75 kn/plakat
više od 100 plakata – paušal 7.000 kn

Citylight
1 do 10 plakata – 110 kn/plakat
11 do 49 plakata – 90 kn/plakat
više od 50 plakata – paušal 5.000 kn

BIGBOARD, dimenzije oglasnih površina 1000×500 cm

 • Bigboard
  kn12.650

  / mjesec dana
  • Bigboard
  • Osvijetljena površina

Sve cijene su izražene bez PDV-a.
Cjenik je važeći od 30/12/2021.godine