Bigboard

Oglasni pano veličine
1000x500 cm

BIGBOARD

Bigboardi su oglasni panoi velikih dimenzija, primjerice 1000 x 500 cm kakve nudi PIO, uzdignuti jedinstvenim visokim konstrukcijama i stoga vrlo vidljivi i iz velike udaljenosti.

Postavljaju se na visokofrekventnim lokacijama ili pak lokacijama kao što su autoceste gdje zbog pravila udaljenosti oglasnog medija od ceste klasični billboardi ne mogu ostvariti uočljivost. Svojom iznimnom veličinom, efektnom rasvjetom i odabranim pozicijama nude nove pristupe vanjskom oglašavanju i omogućavaju inovativna kreativna rješenja.