Citylight u najužim
gradskim središtima

Raspoređeni
diljem Hrvatske

Specijalizirani za
vanjsko oglašavanje

CITYLIGHT

Citylight je jednostrano ili dvostrano ostakljeni osvijetljeni omarić u koji se smješta plakat veličine 118,50×175 cm. Medij je sam po sebi visoko estetiziran te se koristi kao dio suvremene urbane opreme: stajališta javnog prijevoza, kioska, ostakljenih zidova…Na taj način, citylight ulazi i u najuža urbana središta, čak i u pješačke zone gdje većina drugih medija vanjskog oglašavanja većih formata nisu prisutna.

Komunicirajući uglavnom prema segmentu pješaka i korisnika javnog prijevoza, otvara specifične mogućnosti za oglašivače, obzirom da je percepcija poruke produžena pa citylight oglas može donositi veći broj informacija od, primjerice, jumbo plakata ili bigboarda. Dodatna je prednost 24-satna komunikacijska aktivnost svakog citylight ormarića koji su redovito osvijetljeni.