Naša lokacija na mapi

P.I.O. d.o.o. za izdavaštvo i usluge

Email: pio@pio.hr

Osnovni podaci o društvu:

P.I.O. društvo s ograničenom odgovornošću za izdavaštvo i oglašavanje, Strossmayerov trg 8, 10000 Zagreb, Hrvatska
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080082600

MB: 3932893
OIB: 25469027977

Temeljni kapital 1.600.000,00kn uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Marina Benčić

Bankovni računi:
IBAN HR79 2500 0091 1012 7164 8, SWIFT: HAABHR22, Addiko Bank d.d. Zagreb
IBAN HR15 2484 0081 1003 1579 6, SWIFT: RZBHHR2X, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb