Karlovac / Ulica Većeslava Holjevca

Karlovac/Ulica Većeslava Holjevca
Novi dvostruki pano na ulazu u Karlovac iz pravca juga (Turnja). Dvije lijepe pregledne B strane koje vode prema centru grada Karlovca.