Krapina / Ulica Ljudevita Gaja

Naša oglasna mreža je od veljače bogatija za jedan lijepi dvostrani pano u Krapini, u Ulici Ljudevita Gaja, nasuprot Konzuma. A strana je izlaz iz grada, a B strana ulaz u grad.