Dva nova vozila naših plakatera, obilježena veselim prepoznatljivim “PIO” motivima, spremna su za obilazak Hrvatske svakih 14 dana, pa i češće…