Zagreb / grada Mainza

Nova lokacija PIO billboarda u centru Zagreba, u Ulici grada Mainza, na cesti kojom prolazi glavnina prometa iz zapadnog dijela grada prema najužem centru grada.