Zagreb / Remetinečka cesta

Naš novi dvostrani pano, Remetinečka cesta, ulaz/izlaz iz naselja Remetinec, na izdvojenoj lokaciji, odlično vidljiv iz oba smjera.