Zagreb / Avenija Većeslava Holjevca

Zagreb/Avenija Većeslava Holjevca
Zagrebačka Avenija Većeslava Holjevca bogatija je za dva dvostrana PIO panoa. Reklamni panoi nalaze se preko puta CRODUX benzinske pumpe, s desne strane ceste u smjeru križanja s Islandskom ulicom, u smjeru Avenue Malla i centra grada.
B strane oba panoa vode prema jugu: poliklinici „Novamed“, Lidlu, trgovačkom centru „Supernova“, Buzinu, zagrebačkom aerodromu i Velikoj Gorici.